ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12Αποκάλυψη κεφάλαιο 12 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - το κείμενο12:1,2 Η ΓΥΝΑΙΚΑ12:3,4 Ο ΔΡΑΚΟΝΤΑΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ12:4,5 ΤΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙ12:7-9 Ο ΜΙΧΑΗΛ ΕΔΙΩΞΕ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ12:10 Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ12:11,12 ΝΙΚΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑΟ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ12:12-14 Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ1260 ΗΜΕΡΕΣ12:15,16 ΤΟ ΦΙΔΙ ΡΙΧΝΕΙ ΝΕΡΟ ΣΑΝ ΠΟΤΑΜΙ12:17 ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΤΗΣΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

12:17 ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΤΗΣ

“Και ο δράκοντας οργίστηκε ενάντια στη γυναίκα, και πήγε να κάνει πόλεμο με τους υπόλοιπους από το σπέρμα της, που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού” Αποκάλυψη 12:17. Αυτό το εδάφιο καθορίζει τον ιδιαίτερο στόχο της οργής του Σατανά, ένα μικρό ποσοστό εκείνων που αποκαλούνται χριστιανοί.

Στην Παλαιά Διαθήκη το υπόλοιπο ήταν μια μικρή ομάδα ανθρώπων του λαού του Θεού που παρέμεναν πιστοί μετά από καταστροφικές κρίσεις που υφίστατο ο λαός εξαιτίας της απιστίας του. “Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός: Πόσο μάλλον, λοιπόν, όταν στείλω τις τέσσερις δεινές κρίσεις μου επάνω στην Ιερουσαλήμ: Τη ρομφαία, και την πείνα, και τα κακά θηρία, και το θανατικό, ώστε να αποκόψω απ’ αυτή άνθρωπο και κτήνος; Όμως, να, θα μένουν σ’ αυτή μερικά λείψανα, κάποιοι διασωσμένοι (Εβρ. Υπόλοιποι )... αυτοί θα βγουν έξω” (Ιεζεκιήλ 14:21,22).[1] Οι υπόλοιποι αρνούνται να συμβιβαστούν με τον εχθρό και εξαρτώνται πλήρως από τον Θεό: “Το υπόλοιπο του Ισραήλ… δεν θα επιστηρίζονται πια σ’ αυτόν που τους πάταξε, αλλά θα επιστηρίζονται στον Κύριο… Το υπόλοιπο θα επιστρέψει… προς τον ισχυρό Θεό” (Ησαΐας 10:20-22).

Ο απόστολος Παύλος, αποκάλεσε όσους από τον Ισραήλ δέχτηκαν τον Μεσσία, υπόλοιπο: “Αν και ο αριθμός των γιων του Ισραήλ είναι σαν την άμμο της θάλασσας, το υπόλειμμά τους θα σωθεί” (Ρωμαίους 9:27). Ο προφήτης Ιωήλ προφήτευσε ότι θα υπάρχει ένα υπόλοιπο στο τέλος του κόσμου: “Και ύστερα απ’ αυτά θα εκχέω το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα... Και θα δείξω τέρατα στους ουρανούς κι επάνω στη γη... Θα είναι σωτηρία, όπως έχει πει ο Κύριος, και στους υπόλοιπους, που ο Κύριος θα προσκαλέσει” (Ιωήλ 2:28-32).

Στην ιστορία της Εκκλησίας, όπως απεικονίζεται στα μηνύματα προς τις επτά εκκλησίες, ένα υπόλοιπο εμφανίζεται στην πιο σκοτεινή περίοδο (η εκκλησία στα Θυάτειρα, την εποχή του Μεσαίωνα). Το μήνυμα προς τα Θυάτειρα επιπλήττει αυστηρά την πλειοψηφία εκείνων που έχουν συμβιβαστεί: “Έχω, όμως, λίγα εναντίον σου, επειδή αφήνεις τη γυναίκα, την Ιεζάβελ, που λέει τον εαυτό της προφήτισσα, να διδάσκει και να πλανάει τους δούλους μου” (Αποκάλυψη 2:20). Υπάρχει όμως, ένα υπόλοιπο: “Λέω... προς τους υπόλοιπους που είναι στα Θυάτειρα, όσοι δεν έχουν αυτή τη διδασκαλία, και οι οποίοι δεν γνώρισαν τα βάθη του Σατανά… εκείνο που έχετε, κρατήστε το, μέχρις ότου έρθω” (Αποκάλυψη 2:20-25). Ο Σατανάς είχε διαφθείρει την πλειονότητα των Χριστιανών, αλλά δεν ήταν ικανοποιημένος, εφ’ όσον υπήρχε ένα υπόλοιπο που θα απειλούσε τη βασιλεία του. Για αυτό το λόγο “ο δράκοντας οργίστηκε” και άρχισε να κάνει σχέδια, για να νικήσει το τελευταίο πιστό υπόλοιπο, “που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού” (Αποκάλυψη 12:17).

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ[1] Βλ. επίσης Έσδρα. 9:14,15, Ιερεμίας 42:2.