ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11Αποκάλυψη κεφάλαιο 11 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - το κείμενο11:1,2 ΤΟ ΜΕΤΡΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ, ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ11:2 ΑΦΗΣΕ ΤΗΝ ΑΥΛΗ11:3-6 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΕΣ;ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;11:7-10 Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΩΝΟ ΣΑΤΑΝΑΣ ΜΙΜΗΤΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΠΟΤΕ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ;11:11-13 Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΜΑΡΤΥΡΩΝ11:14,15 ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ11:16-18 Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ11:19 Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

11:19 Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

“Κι ανοίχθηκε ο ναός του Θεού μέσα στον ουρανό, και φάνηκε η κιβωτός της διαθήκης του μέσα στον ναό του· και έγιναν αστραπές και φωνές και βροντές και σεισμός και μεγάλο χαλάζι” Αποκάλυψη 11:19.

Ο Θεός είχε πει στον Μωυσή: “Και ας κάνουν σε μένα ένα αγιαστήριο, για να κατοικώ μεταξύ τους. Σύμφωνα με όλα όσα Εγώ σου δείχνω, σύμφωνα με το υπόδειγμα της σκηνής, και σύμφωνα με το υπόδειγμα όλων των σκευών της, έτσι θα κάνετε” (Έξοδος 25:8,9). Όταν ο Θεός είπε να το κάνει “σύμφωνα με το υπόδειγμα”, δεν έδωσε απλώς και μόνο ένα σχέδιο. Το υπόδειγμα του ναού και των αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της Κιβωτού της Διαθήκης, ήταν μία ουράνια πραγματικότητα, την οποία είδε ο Ιωάννης, όταν “ανοίχθηκε ο ναός του Θεού μέσα στον ουρανό” . Παρόλο που η πλήρης πραγματικότητα “της Κιβωτού της Διαθήκης” και “του ναού του Θεού” στον ουρανό είναι ακατανόητη για την αμαρτωλή ανθρωπότητα, μπορούμε να κατανοήσουμε μέχρι έναν βαθμό, την επίγεια κιβωτό και τον επίγειο ναό.

Η Κιβωτός ήταν ένα κιβώτιο φτιαγμένο “από (ξύλο) σιττίμ”, περίπου 130x60x60 εκατοστά και καλυμμένο εσωτερικά και εξωτερικά με χρυσό. Περιείχε δυο πέτρινες πλάκες με τις δέκα εντολές χαραγμένες επάνω τους – “η κιβωτός της διαθήκης, που από παντού, ήταν περικαλυμμένη με χρυσάφι, μέσα στην οποία ήταν… οι πλάκες της διαθήκης” (Εβραίους 9:4). Την ονόμαζαν Κιβωτό της Διαθήκης, επειδή οι δέκα εντολές ήταν ένα κεντρικό μέρος της διαθήκης του Θεού με τους ανθρώπους - “Και σας φανέρωσε τη διαθήκη Του, που σας πρόσταξε να εκτελείτε: τις δέκα εντολές· και τις έγραψε επάνω σε δύο πέτρινες πλάκες” (Δευτερονόμιο 4:13).

Κάποιοι μελετητές της Αγίας Γραφής έχουν συμπεράνει από αυτό και από άλλα εδάφια ότι ο νόμος του Θεού ήταν η ‘παλαιά διαθήκη’, ένας τρόπος “σωτηρίας” που δόθηκε στον Ισραήλ, με τον οποίο μπορούσαν να σωθούν, τηρώντας τον πιστά. Είναι όμως προφανές ότι η τήρηση του νόμου δεν μπορεί να αποτελεί μέσο σωτηρίας, επειδή κανένας (εκτός από τον Χριστό) δεν τήρησε ποτέ τις εντολές Του (Ρωμαίους 3:23, Α΄ Ιωάννου 3:4). Αν ίσχυε ο παραπάνω ισχυρισμός θα σήμαινε ότι ο Θεός είχε δώσει στους Ισραηλίτες ένα αναποτελεσματικό μέσο σωτηρίας. Επιπλέον, στην εποχή της ‘Νέας Διαθήκης’ και μέχρι το τέλος του κόσμου, όπως βλέπουμε σε αυτή την περικοπή της Αποκάλυψης, η κιβωτός στον ουρανό (που υποθετικά περιέχει το πρωτότυπο του νόμου του Θεού) ονομάζεται ακόμη και σήμερα “η κιβωτός της διαθήκης” .

Στην πραγματικότητα, οι εντολές του Θεού αποτελούν ένα μόνο από τα τέσσερα στοιχεία κάθε διαθήκης που έκανε ο Θεός με την ανθρωπότητα. Τα στοιχεία είναι τα εξής: 1) Η υπόσχεση του Θεού να ευλογήσει τον κόσμο μέσω του εκλεκτού λαού Του, 2) Οι απαιτήσεις (εντολές) του Θεού, 3) Η πρόνοιά Του , να σώσει τους ανθρώπους που είχαν παραβιάσει το νόμο Του (το σχέδιο σωτηρίας) 4) Το σημείο της διαθήκης. Αυτά τα στοιχεία είναι περισσότερο ξεκάθαρα στις διαθήκες που έκανε ο Θεός με τον Νώε μετά τον κατακλυσμό, με τον Αβραάμ, με τον Μωυσή και τον Ισραήλ που έκανε ο Θεός στην “Παλαιά Διαθήκη” και με τη Χριστιανική Εκκλησία στη “Νέα Διαθήκη”. Όλες αυτές οι διαθήκες αποκαλούνται ‘η αιώνια διαθήκη’ φανερώνοντας ότι η ουσία των διαθηκών του Θεού δεν αλλάζει.

Αυτά τα στοιχεία αναλύονται στο Παράρτημα 9. Η παρουσία τους στη Νέα Διαθήκη είναι βασική για την κορύφωση της Μεγάλης Διαμάχης που παρουσιάζεται στα κεφάλαια 12-14. Η υπόσχεση της Νέας Διαθήκης είναι ότι η Εκκλησία θα αποκαλύψει τον Θεό στον κόσμο - “Εσείς, όμως, είστε γένος εκλεκτό, βασίλειο ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός, τον οποίο ο Θεός απέκτησε, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ο οποίος σας κάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό του φως” (Α΄ Πέτρου 2:9,10). Η απαίτηση της Νέας Διαθήκης, είναι ο νόμος του Θεού να γραφτεί στην καρδιά από το Πνεύμα - “Αυτή είναι η διαθήκη που θα κάνω προς τον οίκο του Ισραήλ ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος: Θα δώσω τους νόμους μου στη διάνοιά τους, και θα τους γράψω επάνω στην καρδιά τους” (Εβραίους 8:10). Η πρόνοια της Νέας Διαθήκης, είναι η θυσία του Χριστού, που λαμβάνει ο αμαρτωλός μέσω της πίστης - “Είναι μεσίτης (ο Χριστός) καινούργιας διαθήκης,... διαμέσου του θανάτου, που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων” (Εβραίους 9:15). Το σημείο της Νέας Διαθήκης είναι το Σάββατο, το σύμβολο της δημιουργίας και της σωτηρίας (βλ. Παράρτημα 9).

Η Νέα Διαθήκη έρχεται στο προσκήνιο όταν “ανοίχθηκε ο ναός του Θεού μέσα στον ουρανό, και φάνηκε η κιβωτός της διαθήκης Του μέσα στον Ναό Του” . Στο βιβλίο του Δανιήλ η έχθρα του Σατανά εναντίον της διαθήκης αποκαλύπτεται από τις δραστηριότητες του “βασιλιά του βορρά”, ο οποίος “θα ενεργήσει... και θα θυμώσει ενάντια στην άγια διαθήκη... και θα συνεννοηθεί μαζί μ’ εκείνους που εγκαταλείπουν την άγια διαθήκη... και εκείνους που ανομούν στη διαθήκη, θα τους διαφθείρει με κολακείες” (Δανιήλ 11:28,30,32). Ο βασιλιάς του Βορρά, που πολεμά εναντίον της Διαθήκης, ταυτίζεται με “το θηρίο από τη θάλασσα” του οποίου η καταστρεπτική δραστηριότητα περιγράφεται στο κεφάλαιο 13.

Στα επόμενα τρία κεφάλαια, που αποτελούν την αποκορύφωση της Μεγάλης Διαμάχης στην Αποκάλυψη, θα δούμε ότι τα τέσσερα στοιχεία αυτής της διαθήκης είναι τα βασικά θέματα της τελευταίας μάχης, με κάθε στοιχείο να δέχεται άγρια επίθεση από τον δράκοντα, “το αρχαίο φίδι”. Ο Σατανάς μισεί το λαό του Θεού και το μήνυμα που διακηρύσσει στον κόσμο και επίσης απεχθάνεται το νόμο του Θεού, τη θυσία Του και το σημείο της Διαθήκης.