ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11:4-6 Μήνυμα από τον Χριστό | Αποκάλυψη κεφάλαιο 1 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - το κείμενοΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΤΟ ΧΙΑΣΤΟ ΡΗΤΟΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ1: 4-6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ1: 7-9 Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ1: 10 Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ1: 10, 11 ΜHNYMATA ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ1: 12 – 15 Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΛΥΧΝΙΩΝ1: 16 – 20 ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ

1: 4-6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ

“Ο Ιωάννης προς τις επτά εκκλησίες, που είναι στην Ασία, χάρη να είναι σε σας και ειρήνη απ’ αυτόν που είναι ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος, και από τα επτά πνεύματα, τα οποία είναι μπροστά στον θρόνο του και από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο μάρτυρας ο πιστός, ο πρωτότοκος από τους νεκρούς, και ο άρχοντας των βασιλιάδων της γης” Αποκάλυψη 1:4, 5.

Η Αποκάλυψη του Ιησού Χριστού ξεκινά με μια αναφορά σε Εκείνον. Ένα από τα πιο βασικά διδάγματα της Αγίας Γραφής είναι ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός, με τρία πρόσωπα, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το μήνυμα “προς τις επτά εκκλησίες” προέρχεται και από τα τρία Πρόσωπα. “Αυτός που είναι ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος” είναι ο Πατέρας,[1] αυτός ο τίτλος χαρακτηρίζει την αιώνια φύση Του. Τα “επτά πνεύματα” συμβολίζουν την πληρότητα και αρτιότητα του Αγίου Πνεύματος, του τρίτου προσώπου της Θεότητας.[2] Αλλά η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στον Χριστό. Παρόλο που είναι τέλειος άνθρωπος, “ο πρωτότοκος από τους νεκρούς, και ο άρχοντας των βασιλιάδων της γης” , είναι επίσης και Θεός.

Για ποιο λόγο η Αποκάλυψη στρέφει την προσοχή μας ειδικά στον Χριστό; Επειδή είναι Εκείνος “που μας αγάπησε, και μας έλουσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του, και ο οποίος μας έκανε βασιλιάδες, και ιερείς στον Θεό και Πατέρα του” (Αποκάλυψη 1:5, 6). Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα αγαπούν λιγότερο την αμαρτωλή ανθρωπότητα, “Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή…” (Ιωάννην 3:16). Ο Χριστός όμως, μας αγαπά με έναν μοναδικό τρόπο: με την ενότητα της ανθρώπινης και της Θείας φύσης. “Ο Λόγος” υπήρχε στην αιωνιότητα με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, αλλά πριν 2.000 χρόνια “Ο Λόγος έγινε σάρκα, και κατοίκησε ανάμεσά μας” (Ιωάννην 1:14). Ο Χριστός δεν έπαψε να είναι Θεός, αλλά θα είναι για πάντα “ο Υιός του ανθρώπου”, που θυσιάστηκε για τη σωτηρία του ανθρώπινου γένους και έτσι θα είναι αιώνια ταυτισμένος με εμάς.

Η Αποκάλυψη είναι ένα μήνυμα από τον Θεό Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα “προς τις επτά εκκλησίες” . Το επτά είναι ένας αριθμός που χρησιμοποιείται σε όλη την Αγία Γραφή και έχει την έννοια της πληρότητας, της ολοκλήρωσης του συνόλου. Έτσι το μήνυμα απευθύνεται προς ολόκληρο το “σώμα του Χριστού” (την Εκκλησία παγκοσμίως). Παρόλο που αρκετά θρησκευτικά δόγματα ισχυρίζονται ότι μόνο εκείνα αποτελούν την “αληθινή Εκκλησία”, το μήνυμα του Θεού στην Αποκάλυψη δεν περιορίζεται σε καμία συγκεκριμένη ομάδα, αλλά απευθύνεται προς όλους τους πιστούς, σε όλο τον κόσμο και όλες τις εποχές, που έχουν το προνόμιο να είναι μέλη της Βασιλείας Του. Αυτό δεν σημαίνει ότι αξίζουμε να γίνουμε “βασιλείς και ιερείς στον Θεό του και Πατέρα” – είμαστε όλοι αμαρτωλοί σε όποιο θρησκευτικό δόγμα και αν ανήκουμε. Επειδή όμως ο Χριστός με το αίμα Του πλήρωσε το τίμημα για τις αμαρτίες μας, έχουμε τη ζωντανή ελπίδα ότι θα βρεθούμε στην Ουράνια Βασιλεία Του για πάντα! “Σ’ αυτόν είθε να είναι η δόξα και η κυριαρχική εξουσία στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.» Αποκάλυψη 1:6.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: 1: 7-9 Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ[1] Μερικοί εικάζουν ότι η προσφώνηση “ο Ερχόμενος”, αναφέρεται στον Υιό. Ωστόσο, υπάρχουν και τρεις άλλες περικοπές, όπου επαναλαμβάνεται αυτή η προσφώνηση και είναι ξεκάθαρο ότι αναφέρεται στον Θεό Πατέρα. Αρχικά στην Αποκάλυψη 1:8, Εκείνος που είναι “ο Ων, ο Ην και ο Ερχόμενος” αποκαλείται ως “Παντοκράτορας”, ένας τίτλος που αναφέρεται στον Πατέρα. Έπειτα στην Αποκάλυψη 4:8, πριν εμφανισθεί το Αρνίο, τα τέσσερα ζώα ψάλλουν “Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος ο Θεός, ο Παντοκράτορας, ο Ην και ο Ων και ο Ερχόμενος”. Τέλος, στην Αποκάλυψη 11:15-19 είναι ξεκάθαρο από τα συμφραζόμενα ότι ο Θεός Πατέρας είναι “ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορας”, από τον οποίον έρχεται η οργή και η κρίση, και ανοίγεται ο ναός του, και Αυτός είναι “ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος” (εδ. 17).

[2] Βλέπε κεφάλαιο 4:5. Τα επτά πνεύματα του Θεού αναφέρονται επίσης και στα εδάφια 3:1 και 5:6.