ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Χρονοδιάγραμμα γεγονότων | Αποκάλυψη κεφάλαιο 1 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - το κείμενοΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΤΟ ΧΙΑΣΤΟ ΡΗΤΟΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ1: 4-6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ1: 7-9 Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ1: 10 Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ1: 10, 11 ΜHNYMATA ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ1: 12 – 15 Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΛΥΧΝΙΩΝ1: 16 – 20 ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

Ένα από τα πιο επίμαχα θέματα του βιβλίου της Αποκάλυψης είναι η χρονολογική του δομή. Από μια άποψη αυτή η σύγχυση απορρέει από το γεγονός ότι κάποια γεγονότα, όπως οι πληγές, η κρίση και η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, περιγράφονται σε διάσπαρτες περικοπές. Ωστόσο, αυτές οι δυσκολίες μπορεί να ξεπεραστούν, αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν δυο παράλληλα χρονοδιαγράμματα που παρουσιάζουν τις δύο όψεις των ίδιων γεγονότων, η μία όψη αφορά στα γεγονότα που διαδραματίζονται στη γη και η άλλη σε εκείνα που διαδραματίζονται στον ουρανό.

Τα δύο αυτά χρονοδιαγράμματα (στη γη και στον ουρανό), παρουσιάζουν μια γραμμική εξέλιξη των γεγονότων με αφετηρία την εποχή του απόστολου Ιωάννη και τέρμα την ολοκληρωτική εξάλειψη της αμαρτίας και την εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού. Το χρονοδιάγραμμα που περιγράφει τα γεγονότα στη γη, μας δίνει πολλές λεπτομέρειες και αναφορές σε συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα. Καθώς εκτυλίσσονται όμως τα γεγονότα στη γη, κάποιες φορές στην αφήγηση παρεμβάλλονται περικοπές με αναφορές σε γεγονότα που εκτυλίσσονται παράλληλα στον ουρανό.

Βλέπουμε επίσης δύο εκτεταμένες περικοπές που παρεκκλίνουν από το χρονοδιάγραμμα και σκοπό έχουν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για το παρασκήνιο. Την πρώτη περικοπή τη συναντάμε στα κεφάλαια 12-14, όπου παρουσιάζεται διεξοδικώς η ιστορία της Μεγάλης Διαμάχης μεταξύ του καλού και του κακού από την αρχή, όταν έγινε “πόλεμος στον ουρανό”, μέχρι το τέλος, με τους δύο θερισμούς. Τη δεύτερη περικοπή τη συναντάμε στα κεφάλαια 17:1 - 19:4 , όπου παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Βαβυλώνας και η τελική της κρίση.

Παρακάτω βλέπουμε το χρονοδιάγραμμα του βιβλίου της Αποκάλυψης. Εκ’ πρώτης όψεως μπορεί να μη βγάζει νόημα, γιατί χρειάζεται να το συνδυάσουμε με τη μελέτη των κεφαλαίων που ακολουθούν, οπότε θα πρέπει πρώτα να ανατρέξουμε στα επόμενα κεφάλαια, για να μπορέσουμε να το κατανοήσουμε καλύτερα. Να επισημάνουμε επίσης, ότι το χρονοδιάγραμμα αποτελείται από δύο χρονολογικές γραμμές και όχι τέσσερις όπως φαίνεται παρακάτω, απλά χάριν ευκολίας λόγω του μεγέθους της σελίδας ήταν απαραίτητο να τις διαιρέσουμε, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τέσσερις γραμμές. Οι δυο τελευταίες γραμμές λοιπόν, αποτελούν συνέχεια των δύο πρώτων. Η πρώτη απεικονίζει τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στη γη και η δεύτερη, εκείνα που διαδραματίζονται στον ουρανό.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: 1: 4-6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ