ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Συμβολισμοί | Αποκάλυψη κεφάλαιο 1 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - το κείμενοΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΤΟ ΧΙΑΣΤΟ ΡΗΤΟΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ1: 4-6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ1: 7-9 Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ1: 10 Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ1: 10, 11 ΜHNYMATA ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ1: 12 – 15 Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΛΥΧΝΙΩΝ1: 16 – 20 ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ

Το βιβλίο της Αποκάλυψης είναι μία αφήγηση των οραμάτων που είδε ο Ιωάννης όπου συναντάμε ένα σύνολο από αλληγορικές περιγραφές και συμβολισμούς. Οι συμβολισμοί χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν ένα πολυποίκιλο μήνυμα που αγγίζει τον αναγνώστη σε διανοητικό αλλά και σε συναισθηματικό επίπεδο. Πρέπει όμως να ερμηνευτούν σωστά αλλιώς υπάρχει κίνδυνος παρερμηνείας των μηνυμάτων. Κάποιοι σχολιαστές έχουν αποδώσει ερμηνείες βασιζόμενοι στην ανθρώπινη λογική, στη φαντασία τους, και επηρεασμένοι από δικές τους προσωπικές ερμηνείες σχετιζόμενων προφητειών. Είναι πολύ σημαντικό, για να βρούμε την ερμηνεία των συμβολισμών, να ανατρέξουμε στην ίδια την Αγία Γραφή. Υπάρχουν μερικοί απλοί κανόνες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε τις προφητείες της Αποκάλυψης.

Για να ερμηνεύσουμε έναν συμβολισμό θα πρέπει να ανατρέξουμε αρχικά στο ίδιο το βιβλίο της Αποκάλυψης. Για παράδειγμα, στο εδάφιο 17:1 ένας άγγελος λέει στον Ιωάννη: “Έλα, θα σου δείξω την κρίση της μεγάλης πόρνης, που κάθεται επάνω στα πολλά νερά”. Παρακάτω στο εδάφιο 15 υπάρχει η ερμηνεία του συμβολισμού του νερού: “Τα νερά που είδες, όπου κάθεται η πόρνη, είναι λαοί και πλήθη, και έθνη και γλώσσες”. Στο εδάφιο 12:15, ο συμβολισμός του νερού επαναλαμβάνεται – “και το φίδι έριξε από το στόμα του, πίσω από τη γυναίκα, νερό σαν ποταμό, για να κάνει να την παρασύρει ο ποταμός”, αντί να εικάζουμε και να ανατρέχουμε σε άλλα σημεία για να ερμηνεύσουμε τον συμβολισμό του νερού μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ερμηνεία που το ίδιο το κείμενο τις Αποκάλυψης μας προσφέρει: “το φίδι καταδιώκει τη γυναίκα” με νερό σαν ποταμό, δηλαδή “λαούς και πλήθη, και έθνη και γλώσσες”.

Όταν όμως κάποιες αλληγορίες δεν ερμηνεύονται ξεκάθαρα μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης θα πρέπει να ανατρέξουμε στις λεγόμενες αποκαλυπτικές προφητείες, όπως είναι οι προφητείες στα βιβλία του Δανιήλ και του Ζαχαρία, για να βρούμε πληροφορίες. Για παράδειγμα, στο κεφάλαιο 13, ο Ιωάννης βλέπει ένα θηρίο που έμοιαζε με λεοπάρδαλη. Αν στην προσπάθεια μας να ερμηνεύσουμε τον συμβολισμό της λεοπάρδαλης ανατρέξουμε για παράδειγμα στο βιβλίο του Ιερεμία, τότε θα δούμε ότι η λεοπάρδαλη συμβολίζει την αδυναμία των ανθρώπων να αλλάξουν τον αμαρτωλό χαρακτήρα τους (“μπορεί η λεοπάρδαλη να αλλάξει τα ποικίλματά της;” Ιερεμίας 13:23). Το βιβλίο του Ιερεμία όμως δεν θα πρέπει να είναι το πρώτο στο οποίο θα ανατρέξουμε για να βρούμε το νόημα του συμβολισμού. Μελετώντας τις προφητείες που βρίσκονται στο έβδομο κεφάλαιο του βιβλίου του Δανιήλ βρίσκουμε ότι ο συμβολισμός της λεοπάρδαλης αναφέρεται στην περίοδο της Ελληνικής αυτοκρατορίας υπό τον Μέγα Αλέξανδρο (Δανιήλ 7:6, βλ. Παράρτημα 11). Θα πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν να ερμηνεύσουμε τον συμβολισμό της λεοπάρδαλης του 13ου κεφαλαίου της Αποκάλυψης χρησιμοποιώντας το νόημα του συμβολισμού που βρήκαμε στο βιβλίο του Δανιήλ.

Εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε πληροφορίες για την ερμηνεία ενός συμβολισμού στα προφητικά βιβλία, τότε θα πρέπει να ανατρέξουμε στα υπόλοιπα βιβλία της Αγίας Γραφής ξεκινώντας από την Παλαιά Διαθήκη, μιας και τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αποτελούσαν τις “Γραφές” την εποχή του Ιωάννη. Σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχει πιθανότητα να οδηγηθούμε σε πολλαπλές ερμηνείες χωρίς να είμαστε βέβαιοι ποιά είναι η σωστή. Για να εντοπίσουμε την καταλληλότερη ερμηνεία πρέπει να εξετάσουμε το ευρύτερο πλαίσιο κάθε περικοπής της Αποκάλυψης και να βρούμε κάποια αντίστοιχη περικοπή στην Παλαιά Διαθήκη που να ταιριάζει όσο το δυνατόν καλύτερα. Επίσης είναι σημαντικό να εξετάσουμε όλες τις περικοπές όπου υπάρχει αναφορά του συγκεκριμένου συμβολισμού και να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα κοινό μήνυμα, ώστε να μην στηρίξουμε την ερμηνεία μας σε μεμονωμένα εδάφια που ίσως υποστηρίζουν μία προσφιλή μας θεωρία.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ