ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11:1,2 Προέλευση | Αποκάλυψη κεφάλαιο 1 | www.revelationofjesus.net ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - το κείμενοΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΤΟ ΧΙΑΣΤΟ ΡΗΤΟΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ1: 4-6 ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ1: 7-9 Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ1: 10 Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ1: 10, 11 ΜHNYMATA ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ1: 12 – 15 Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΛΥΧΝΙΩΝ1: 16 – 20 ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΜΕΓΑΣ ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ

1: 1,2 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

“Και τα φανέρωσε, στέλνοντας με τον άγγελό του στον δούλο του τον Ιωάννη, ο οποίος μαρτύρησε για τον λόγο του Θεού, και για τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού, και για όσα είδε” Αποκάλυψη 1:1, 2.

Ο Ιωάννης δεν “ονειρεύτηκε” την Αποκάλυψη με σκοπό να διδάξει θεολογία – απλά αναφέρει αυτά που είδε και άκουσε. Για την κατανόηση και την ερμηνεία των μηνυμάτων των προφητειών πρέπει να συμπεριλάβουμε στην μελέτη μας δύο βασικά στοιχεία.

Πρώτον, ο Ιωάννης μαρτύρησε για τον λόγο του Θεού” . Η πλειοψηφία των εδαφίων της Αποκάλυψης παραπέμπει σε περικοπές της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχουν εκατοντάδες Βιβλικές αναφορές στην Αποκάλυψη και ουσιαστικά η πλειοψηφία των εδαφίων συνδέονται με την Παλαιά Διαθήκη. Εκείνοι που θεωρούν την Παλαιά Διαθήκη ως ένα παλαιό κείμενο που δεν έχει κάτι να προσφέρει στους σημερινούς χριστιανούς δεν θα μπορέσουν να κατανοήσουν το βιβλίο της Αποκάλυψης.

Ακόμη ο Ιωάννης μέσω του βιβλίου της Αποκάλυψης αναφέρεται στη “μαρτυρία του Ιησού Χριστού” . Η μαρτυρία του Ιησού Χριστού αποσαφηνίζεται στο κεφάλαιο 19 από τον άγγελο που παρουσίασε τα οράματα στον Ιωάννη: “Εγώ είμαι σύνδουλός σου, και των αδελφών σου, που έχουν τη μαρτυρία του Ιησού… επειδή η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας ” (Αποκάλυψη 19:10). Ο Χριστός έχει μια μαρτυρία (ένα μήνυμα) που θέλει να μας φανερώσει, το νόημα του μηνύματος του Χριστού (των Βιβλικών μηνυμάτων) αποσαφηνίζεται μέσω του ίδιου του “πνεύματος της προφητείας” (του Αγίου Πνεύματος) που ενέπνευσε τους προφήτες που το έγραψαν. Μόνο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να κατανοήσουμε τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Όπως έγραψε ο απόστολος Παύλος, “εκείνα που είναι μέσα στον Θεό δεν τα γνωρίζει κανένας, παρά μονάχα το Πνεύμα του Θεού. Εμείς, όμως, δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα που προέρχεται από τον Θεό, για να γνωρίσουμε εκείνα που χαρίστηκαν σε μας από τον Θεό” (Α’ Κορινθίους 2:11,12).

Πολλοί διαβάζοντας το βιβλίο της Αποκάλυψης ανακαλύπτουν αρκετούς συμβολισμούς που εκ πρώτης όψης δεν έχουν καμία συνάφεια μεταξύ τους και είναι πολύ δύσκολο να ερμηνευθούν. Δεν χρειάζεται να έχουμε πτυχίο θεολογίας για να κατανοήσουμε την Αποκάλυψη, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε είναι το Άγιο Πνεύμα, με το οποίο πληρώθηκε και ο Ιωάννης όταν την έγραψε.

Δεν σημαίνει όμως ότι το Άγιο Πνεύμα θα ερμηνεύσει τις προφητείες χωρίς καμία προσπάθεια από μέρους μας. “Ο λόγος του Θεού” και η “μαρτυρία του Ιησού” πάνε μαζί. Καθώς προσπαθούμε λοιπόν να συγκρίνουμε τα εδάφια της Αποκάλυψης με αντίστοιχα εδάφια σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα σύγχρονες πηγές για να εξετάσουμε το αρχαίο κείμενο, μένοντας πάντοτε σε προσευχή και υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, προς μεγάλη μας έκπληξη θα διαπιστώσουμε ότι αυτές οι προφητείες που κάποτε ήταν δυσνόητες τώρα παρουσιάζονται μπροστά μας ξεκάθαρες.

Αυτό το βιβλίο θα αναλύσει το νόημα του βιβλίου της Αποκάλυψης εδάφιο προς εδάφιο. Πριν το κάνουμε όμως αυτό, θα δούμε πως η Αποκάλυψη χρησιμοποιεί συμβολισμούς, πως είναι δο-μημένη και πως οι διάφορες περιγραφές του οράματος τοποθετούνται σε μια χρονολογική σειρά.

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο: ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ