Ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων, και αποκάλυψε στη Γραφή την αυθεντική ιστόρηση της δημιουργικής Του δραστηριότητας.  Σε έξι ημέρες ο Κύριος έκανε τον ουρανό, τη γη και τις ζωντανές υπάρξεις επάνω στη γη, και αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα εκείνης της πρώτης εβδομάδας.  Έτσι, θέσπισε το Σάββατο σαν αένναη ανάμνηση του ολοκληρωμένου δημιουργικού έργου Του.  Ο πρώτος άνδρας και η πρώτη γυναίκα δημιουργήθηκαν κατά την εικόνα του Θεού ως κορωνίδα του έργου της Δημιουργίας. Δόθηκε σε αυτούς η κυριαρχία επάνω στον κόσμο και τους ανατέθηκε η ευθύνη να τον φροντίζουν.  Όταν ο κόσμος ολοκληρώθηκε, ήταν «καλός λίαν», διακηρύττοντας τη δόξα του Θεού.

 

Η βιβλική αφήγηση είναι απλή. Στη δημιουργική εντολή του Θεού για «τον ουρανόν, και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς» (Έξ. κ΄11), όλα αυτά παρουσιάσθηκαν σε μια στιγμή. Απλώς έξι ημέρες χρειάσθηκαν για να μεταβάλουν την άμορφη και έρημη γη σε έναν πλούσιο πλανήτη ξέχειλο από ολοκληρωμένες υπάρξεις και κάθε είδους φυτά. Ο πλανήτης μας ήταν κοσμημένος με διαυγή, καθαρά, φωτεινά χρώματα, σχήματα και αρώματα, σε έναν υπέροχο συνδυασμό ακρίβειας, λεπτομέρειας και λειτουργίας.

Έπειτα ο Θεός «ανεπαύθη», σταμάτησε, για να εορτάσει, να χαρεί. Για πάντα η ομορφιά και η μεγαλειότητα αυτών των έξι ημερών θα έμεναν στη μνήμη, χάρη αυτής της ανάπαυσης. Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στη βιβλική αφήγηση της Αρχής.

«Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην.» Η γη περιβαλλόταν από νερά και σκοτάδια. Την πρώτη ημέρα ο Θεός χώρισε το φως από το σκοτάδι, ονομάζοντας το φως «ημέρα» και το σκότος «νύκτα».

Στη δεύτερη ημέρα ο Θεός «διεχώρισε τα ύδατα» ξεχωρίζοντας την ατμόσφαιρα από τα νερά που κάλυπταν τη γη, ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες κατάλληλες για ζωή. Την τρίτη ημέρα ο Θεός συγκέντρωσε τα ύδατα σε ένα χώρο, δημιουργώντας ξηρά και θάλασσα. Στη συνέχεια ο Θεός κάλυψε τις γυμνές ακτές τους λόφους και τις κοιλάδες. «Εβλά­στησεν η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον, και δένδρον κάρπιμον, κάμνον τον καρπόν κατά το είδος αυτού.» (Γέν. α΄12).

Την τέταρτη ημέρα ο Θεός έθεσε τον ήλιο, τη σελήνη και τα άστρα για «ήναι δια σημεία, και καιρούς, και ημέρας και ενιαυτούς». Ο ήλιος να εξουσιάζει την ημέρα, η σελήνη τη νύκτα. (Γέν. α΄14-16).

Ο Θεός δημιούργησε τα πουλιά και τη θαλάσσια ζωή την πέμπτη ημέρα. Τα δημιούργησε «κατά το είδος αυτών» (Γεν. α΄21), ένδειξη ότι τα πλάσματα που δημιούργησε θα συνέχιζαν να αναπαράγουν κατά το είδος τους.

Την έκτη ημέρα ο Θεός έκανε την ανώτερη μορφή ζωικής ύπαρξης, Είπε: «Ας γεννήση η γη ζώα έμψυχα κατά το είδος αυτών, κτήνη, και ερπετά, και ζώα της γης κατά το είδος αυτών.» (Γέν. α΄24).

Έπειτα – η κορυφαία πράξη της δημιουργίας – ο Θεός έκανε τον άνθρωπο «κατ’εικόνα εαυτού. Κατ’εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς». (Γέν. α΄27). Ο Θεός είδε ότι όλα όσα δημιούργησε «ησαν καλά λίαν». (Γέν. α΄31).