--- ---- ----- ------ ----- ----- ---------------- ---------- ------------- ------------ --------- - --- -------- ----------- ------------- ----------- ----------- ---------- ----------- --------- -------- --------- ---------- ---------- -------- ------------ --------- ----------- -----

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

Στο Δανιήλ 7, ο παπισμός συμβολίζεται από το “μικρό κέρας” (βλ. 2 Θυάτειρα και Παράρτημα 11). Συγκρίνοντας το μικρό κέρας του Δανιήλ 7 με το θηρίο από τη θάλασσα στην Αποκάλυψη 13, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι το θηρίο από τη θάλασσα αντιπροσωπεύει τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία του Μεσαίωνα. Το μικρό κέρας είχε “ένα στόμα, που μιλούσε μεγάλα πράγματα... λόγια ενάντια στον Ύψιστο” (Δανιήλ 7:8,25). Παρομοίως, στο θηρίο από τη θάλασσα “δόθηκε στόμα που μιλούσε μεγάλα, και έλεγε λόγια βλασφημίας... και άνοιξε το στόμα του σε βλασφημία ενάντια στον Θεό, να βλασφημήσει το όνομά του, και τη σκηνή του, κι αυτούς που κατοικούν μέσα στον ουρανό” (Αποκάλυψη 13:5,6). Αυτή η περιγραφή αναφέρεται στον παπισμό του Μεσαίωνα, όπου έχει να επιδείξει μια μεγάλη ιστορία βλάσφημων αξιώσεων, όπως π. χ. αυτή του πάπα Λέοντα Η΄, ο οποίος στην ποιμαντορική επιστολή του με τίτλο “Η Επανένωση του Χριστιανισμού” της 20ης Ιουνίου 1884, ισχυρίστηκε ότι: “Εμείς (οι πάπες) κατέχουμε στη γη τη θέση του Θεού του Παντοδύναμου.”

Το Μικρό Κέρας “έκανε πόλεμο με τους αγίους, και υπερίσχυε εναντίον τους... και κατέτρεχε τους αγίους του Υψίστου” (Δανιήλ 7:21,25). Παρομοίως, στο θηρίο από τη θάλασσα “δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους αγίους, και να τους νικήσει· και του δόθηκε εξουσία επάνω σε κάθε φυλή και γλώσσα και έθνος” (Αποκάλυψη 13:7). Πάλι ο παπισμός του Μεσαίωνα ταιριάζει με τη περιγραφή, εφαρμόζοντας την Ιερά Εξέταση, τις Σταυροφορίες, τους διωγμούς, τις εκτελέσεις μεταρρυθμιστών όπως ήταν ο Τζον Χους και μια σειρά μοχθηρών πολέμων εναντίον των “αιρετικών”, όπως ήταν οι Βαλδένσιοι, οι Χιούγκενοτς και οι Μεταρρυθμιστές της Βόρειας Ευρώπης.

Το Μικρό Κέρας θα ασκεί εξουσία “μέχρι καιρόν και καιρούς και μισόν καιρό” (Δανιήλ 7:25). Επίσης στο θηρίο από τη θάλασσα “δόθηκε εξουσία να κάνει πόλεμο για 42 μήνες” (Αποκάλυψη 13:5). Στο δωδέκατο κεφάλαιο είδαμε ότι οι ‘1260 ημέρες’ ή αλλιώς ‘ο καιρός και καιροί και μισός καιρός’ και οι ‘42 μήνες’ αναφέρονται στην ίδια χρονική περίοδο: 1260 χρόνια παπικής κυριαρχίας. Αυτοί οι παραλληλισμοί μεταξύ του Μικρού Κέρατος του Δανιήλ 7 και του θηρίου από τη θάλασσα δεν αφήνουν περιθώριο αμφισβήτησης της ταυτότητάς του: το θηρίο από τη θάλασσα αντιπροσωπεύει την παπική Ρωμαιοκαθολική εκκλησία του Μεσαίωνα.

“Μικρό” Κέρας Δανιήλ 7 Θηρίο από τη Θάλασσα Αποκάλυψη 13
“Στόμα που μιλούσε μεγάλα... λόγια ενάντια στον Ύψιστο” (εδ. 8, 25) “Στόμα που μιλούσε μεγάλα... λόγια βλασφημίας εναντία στον Θεό” (εδ. 5)
“Έκανε πόλεμο με τους αγίους, και υπερίσχυε εναντίον τους” (εδ.21, 25) “Δόθηκε να κάνει πόλεμο με τους αγίους, και να τους νικήσει” (εδ. 7)
“Θα δοθούν στο χέρι του μέχρι καιρόν και καιρούς, και μισόν καιρό” (εδ. 25) “Δόθηκε εξουσία να κάνει πόλεμο για 42 μήνες” (εδ. 5)

Συνέχισε στη επόμενη παράγραφο:    Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Πες μας τη γνώμη σου

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ NET  • Share |