Σκέψεις στο Σύμβολο Της Πίστεως
Τι πιστεύουμε - Το Σύμβολο Της Πίστεως

Bookmark and Share

Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας συνεκάλεσε την πρώτη οικουμενική σύνοδο της Νικαίας το 325 μ.Χ. Τριακόσιοι δεκαοκτώ πατέρες της Εκκλησίας έλαβαν μέρος στην πρώτη αυτή Σύνοδο και το σπουδαιότερο έργο τους ήταν αυτό που σήμερα θεωρείται μια τέλεια σύνοψη των διδασκαλιών της Χριστιανοσύνης, το Σύμβολο της Πίστεως.  Διάβασε τις παρακάτω σκέψεις πάνω στο Σύμβολο της Πίστεως

Το Σύμβολο Της Πίστεως

1. Ο Τριαδικός Θεός

2. Η Ενανθρώπιση του Χριστού

3. Η Ανάσταση και το μεσιτικό έργο του Χριστού

4. Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού

7. Η Αιώνια ΖωήΠες μας τη γνώμη σου
Επιστροφή στην ενότητα Το Σύμβολο Της Πίστεως
Επιστροφή στην ενότητα Τι πιστεύουμε
Επιστροφή στην Κεντρική-Αποκάλυψη net
Επιστροφή στην Αρχική

Bookmark and Share

 

Ζήτησε μια προσευχή

Στείλε μια ερώτηση

Πάρε ένα δωρεάν βιβλίο

Αποκάλυψη του Ιησού - άρθρα

Αποκάλυψη του Ιησού - το βιβλίο

bibleinfo.com/el