Η μεγάλη αγάπη του Θεού (παρουσίαση)
Η μεγάλη αγάπη του Θεού

"Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σ' αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή." (Ιωάννης 3:16)

Η παρουσίαση αρχίζει με click στην φωτογραφία

 

Η μεγάλη αγάπη του Θεού

 

Δωρεάν ημερολόγιο

Δωρεάν ημερολόγιο 2018

Ζήτησε μια προσευχή

Στείλε μια ερώτηση

Πάρε ένα δωρεάν βιβλίο

Αποκάλυψη του Ιησού - άρθρα

Αποκάλυψη του Ιησού - το βιβλίο

bibleinfo.com/el