Το Πάτερ Ημών
«Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης»

Ο πιστός δούλος του Θεού Αυγουστίνος είχε διατυπώσει μία εκπληκτική σε βάθος άποψη: ‘Μας δημιούργησες για Σένα και η καρδιά μας δεν ησυχάζει, αν δε βρει σε Σένα την ανάπαυση!’ Μέσα από αυτά τα λόγια, η καρδιά μας καλείται να βρει τις απαντήσεις της για όσα εναγώνια επιθυμούμε να δώσουν νόημα στη ζωή μας.

Περισσότερα...
 
«Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον»

Στα πρώτα αιτήματα της Κυριακής Προσευχής, ο Ιησούς Χριστός διδάσκει τους πιστούς όλων των εποχών να αναγνωρίζουν τον Θεό ως Ουράνιο Πατέρα όλων, να διακηρύττουν την αγιότητα του Ονόματός Του, να ποθούν την έλευση της Βασιλείας Του για τον κόσμο και την προσωπική τους ζωή και να επιθυμούν εγκάρδια τη γέννηση του Θελήματός Του στη γη, με την ίδια τελειότητα που αυτό εκπληρώνεται και στον Ουρανό. Με το τέταρτο αίτημα, ο Ιησούς επικεντρώνεται στις καθημερινές μας ανάγκες, στις οποίες, όμως, όπως θα δούμε, δίνει και μία βαθύτατη πνευματική διάσταση.

Περισσότερα...
 
«Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών»

Αν αφαιρέσουμε από το πνευματικό οικοδόμημα του Χριστιανισμού την έννοια της συγχώρεσης, τότε αυτό αυτόματα καταρρέει. Ο λόγος είναι προφανής, καθώς, μέσα από την οδό της συγχώρεσης, αντιμετωπίζεται το κεντρικό πρόβλημα της ζωής, η αμαρτία. Το πέμπτο αίτημα της Κυριακής Προσευχής ξεκαθαρίζει ότι η συγχώρεση που διδάσκει ο Χριστός αξιολογείται πάνω στη βάση μιας αμφίδρομης σχέσης.

Περισσότερα...
 
«Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού»

Το έκτο αίτημα της Κυριακής Προσευχής θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε «πολεμικό», με την έννοια ότι συνδέει την καθημερινότητά μας με την πραγματικότητα της Μεγάλης Διαμάχης, της Διαμάχης που ξεκίνησε στον ουρανό και συνεχίζεται και στον κόσμο μας με αμείωτη ένταση μέχρι το τέλος της ιστορίας του. Σε αυτή την αρχέγονη πάλη, ο Θεός και οι αγγελικές Δυνάμεις Του μάχονται για την εκπλήρωση του Θελήματός Του στις ζωές των δημιουργημάτων Του, ενώ ο Εχθρός της ψυχής και οι αποστάτες άγγελοι επιστρατεύουν κάθε πανούργο μέσο για την απώλεια της ανθρώπινης ψυχής.

Περισσότερα...
 
«Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας, αμήν»

Ο επίλογος της Κυριακής Προσευχής, με μία θαυμάσια κατακλείδα, συμπυκνώνει όλο το νόημα των προτάσεων που προηγήθηκαν και διακηρύττει Ποιος είναι Αυτός στον Οποίο απευθύνεται η προσευχή. Έτσι, αν η πρώτη φράση της Κυριακής Προσευχής μας συστήνει τον Θεό ως Ουράνιο Πατέρα όλων, η τελευταία φράση επιβεβαιώνει, μέσα από μία διακήρυξη αλαλαγμού, πως όλη η εξουσία της παντοτινής Βασιλείας, όλη η ισχύς της αιώνιας Δύναμης και όλο το μεγαλείο της ατελεύτητης Δόξας ανήκουν στον Ένα και Μοναδικό Τριαδικό Θεό μας.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 2 από 2

Ζήτησε μια προσευχή

Στείλε μια ερώτηση

Πάρε ένα δωρεάν βιβλίο

Αποκάλυψη του Ιησού - άρθρα

Αποκάλυψη του Ιησού - το βιβλίο

bibleinfo.com/el