Επίκαιρα
Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς

Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς

«Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς∙ και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού∙ και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός Ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης». (Ησαίας, 9:6).

Περισσότερα...
 
Fatal error: Cannot run code from this file in conjunction with non encoded files in /home/content/42/5088242/html/apokalipsi-net/components/com_content/views/category/tmpl/blog_item.php on line 564